دات نت نیوک
بوشن

بوشن به استوانه ای لوله ای شکل اطلاق می شود که داخل آن در دو حالت با رزوه و بدون رزوه است.کار بوشن اتصال دو لوله به یکدیگر می باشد. به طور مثال در صنعت برق رزوه های مختلفی از جمله NPT که مخفف کلمه National Pipe Thread و BSPTکه مخفف کلمه British Standard Pipe Thread نام گذاری شده است استفاده می شود.به طور استاندارد عمدتا اکثر بوشن های تولید شده در صنعت برق با رزوه ایزومتریک تولید می شوند، با این حال در کشور ایران استاندارد رزوه مورد استفاده در صنعت برق مطابق بر DIN40431 آلمان و 50 درصد کل تولید داخلی را شامل می شود.

بست اسپیت

 

زانویی

زانو یا همان زانویی از یک لوله با طول استاندارد و با زوایای 45 و 90 درجه تولید می شود برای اتصال دو لوله با زاویای مختلف استفاده می شود. زانو ها می توانند با رزوه و بدون رزوه باشند. نوع با رزوه آنها به دو صورت رزوه داخلی و خارجی تولید می شود و بسته به محل استفاده انتخاب می گردد.نوع رزوه ایجاد شده می تواند طبق استانداردهای مختلف مانند NPT,M ,BSPT, PG تبعیت کند و طول زانو ها هم بسته به سایز آنها قابل تغییر می باشد.